פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 28.01.2021
חברת החשמל מפרסמת את האזורים בהם ניתן לחבר מתקני אנרגיה מתחדשת
12/11/2020 18:03

חברת החשמל מפרסמת מפות וטבלאות בחלוקה גיאוגרפית עם זמינות רשת ההולכה וההשנאה לחיבור אנרגיות מתחדשות לרשת החלוקה; הפרטים המלאים באתר חברת החשמל

המסמך כולל טבלאות המציגות את פוטנציאל החיבור של מתקני ייצור מבוזר לרשת החלוקה בהתאם לזמינות של מערכת ההשנאה ומערכת ההולכה, לפי אזורים גיאוגרפיים .  ככלל, פוטנציאל החיבור יוכל להתממש רק במקרה בו קיימת זמינות בשתי המערכות  נציין כי הנתונים הם דינמיים ומשתנים ברמה יומית ולכן הם מהווים אינדיקציה בלבד לפוטנציאל חיבור ייצור מבוזר לרשת החלוקה באזורים השונים. בכל מקרה, אין המשמעות שעל בסיס מידע זה יוכל היזם לדעת בוודאות את תשובת המחלק.  בהמשך לכך, המידע המצורף אינו מחליף את הצורך של כל יזם המעוניין לחבר/לשלב מתקן ייצור מבוזר להגיש בקשה לחיבור/שילוב המתקן שתקבל מענה פרטני )תשובת מחלק( בהתאם לעקרונות הטכניים ולמצב של המערכת במועד הגשת הבקשה.  חברת החשמל ממשיכה ליישם תכניות פיתוח נרחבות במערכת ההולכה, ההשנאה והחלוקה על מנת להגדיל את פוטנציאל החיבור ולעמוד ביעדי משרד האנרגיה לקליטת מתקני ייצור מבוזר לרשת החלוקה.

למסמך המלא  


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy