פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 25.07.2021
הכנסות אנלייט צמחו ב-18% ברבעון; החברה צופה שיגדלו ב-150% בתוך שנתיים
28/05/2021 11:30

חברת האנרגיה המתחדשת צפויה תוך שנתיים לחבר לרשת החשמל פרויקטים שהספקם המצרפי 1.2 ג'יגה-ואט – מהלך שיגדיל את הכנסותיה ב-675 מיליון שקל לשנה רווחיה של חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט עלו בחדות ברבעון האחרון, על רקע המשך החיבור של מתקנים לרשת החשמל, והסכם מימון מחדש של חוב בסך 1.1 מיליארד שקל.

 החברה הרוויחה 27 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021, בהשוואה לרווח של 2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הכנסותיה של אנלייט צמחו ב-18% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-70 מיליון שקל.

הגידול בהכנסות נובע מצמיחה של 10% בהכנסות בחו"ל, לאור מצב חירום שעליו הכריזה סרביה ברבעון הראשון של 2020, שגרר הפחתה בתעריף שרשת החשמל במדינה משלמת לפרויקט הרוח Blacksmith של אנלייט, לתקופה של חודש וחצי, מה שהעלה את ההכנסות ברבעון החולף; וכן מהתחלת החיבור של פרויקט אנרגיית הרוח Picasso בשוודיה לרשת החשמל במארס 2021. אנלייט חיברה עד כה 25 מ-27 הטורבינות בפרויקט, שהספקו 113 מגה-ואט, והתחילה לייצר הכנסות.
הכנסותיה של אנלייט בישראל צמחו כתוצאה מגידול בתפוקות, והכנסות של 3 מיליון שקל משירותי הקמה שאנלייט נותנת לחברה מוחזקת. הרווח התפעולי של אנלייט, שמנוהלת על ידי גלעד יעבץ, צמח ב-20% ברבעון הראשון של 2021 לעומת הרבעון המקביל ב-2020, והסתכם ב-33 מיליון שקל. הוצאות המימון נטו ירדו ב-85% לעומת הרבעון המקביל, לרמה של 4 מיליון שקל - בעקבות הסכם למימון מחדש של חמישה פרויקטים פוטו-וולטאיים בישראל, שהספקם המצרפי 83 מגה-ואט, באמצעות גיוס חוב מבנק לאומי ומשקיע מוסדי בריבית צמודה של 0.8% לשנה.
אנלייט, שמחזיקה כיום בפרויקטים מניבים בהספק מצרפי של 498 מגה-ואט, צפויה להאיץ את צמיחתה בשנתיים הקרובות. המנכ"ל יעבץ העריך שהחברה תחבר שבעה פרויקטים שהספקם המצרפי 1.2 גיגה-ואט עד לסוף הרבעון הראשון של 2023. פרויקטים אלה צפויים להניב לה הכנסות שנתיות של 675 מיליון שקל, ורווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 80%-75% מההכנסות. אלה כוללים פרויקטי ענק בתחום אנרגיית הרוח - Gecama בספרד, שהספקו 312 מגה-ואט, ופרויקט Bjornberget בשבדיה, שהספקו 372 מגה-ואט. חיבור פרויקטים אלה לרשת החשמל צפוי להגדיל את הכנסותיה השנתיות של החברה ב-162%, לרמה של 1.1 מיליארד שקל בשנה.
במקביל, אנלייט פועלת להשלמת העסקה לרכישת 90% מחברה אמריקאית שפעילה בשוק האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה, לפי שווי חברה של 430 מיליון דולר. תיק הפרויקטים של החברה הנרכשת כולל צבר של 50 פרויקטים בשלבי פיתוח שונים, שהספקם המצטבר הוא 9.9 גיגה-ואט.
 
דה מרקר | יורם גביזון | 25.5.21

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy