פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 25.07.2021
סינרג'י תקים על שטחי מקורות מערכות סולאריות ב–120 מיליון שקל
28/05/2021 11:38

חברת האנרגיה תקים מתקנים סולאריים קרקעיים וכן מערכות סולאריות צפות במאגרי מים — בהספק מצטבר של 40 מגה־ואט ■ מקורות אינה מורשית לייצר חשמל לצרכיה שלה, ולכן סינרג'י תחכור את השטחים ממקורות למשך 25 שנה, ותמכור את החשמל לרשת החשמל

 חברת סינרג'י זכתה במכרז של מקורות להקמת מערכות סולאריות (קרקעיות וכן צפות במתקנים ובמאגרים של מים פתוחים) בהספק מצטבר של 40 מגה־ואט ובעלות מוערכת של 120 מיליון שקל. הפרויקט ינוהל במתכונת בנה־הפעל־העבר (BOT) במשך 25 שנה.

סינרג'י גברה במכרז על חברות כמו אלומיי, EDF ושיכון ובינוי, ותחכור את השטחים ממקורות, תקים את המערכות הסולאריות, ותמכור את החשמל לרשת ב–25 השנים הקרובות במחיר של 18 אגורות לקילו־ואט שעה. לפי הערכות, ההכנסות של מקורות מהחכרת השטחים יהיו 100 מיליון שקל ב–25 שנות ההפעלה.
מטרת המכרז היתה לנצל שטחים שבידי מקורות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, תוך ניצול היתרון שבהקמת מערכות סולאריות על מאגרי מים: הימנעות מהשחתת שטח פתוח; ובמקביל צמצום של אידוי המים במאגרים הפתוחים.
סינרג'י — שבבעלותם השווה של היזם אביעד מור, יעל אלמוג זכאי ויעקב גרוסמן — זכתה באוקטובר 2020 במכסה של 90 מגה־ואט, כחלק מהמכרז של רשות החשמל לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו־וולטאית, שבמסגרתו הוקצה הספק של 435 מגה־ואט. התעריף לזוכים במכרז היה 19.18 אגורות לקילו־ואט שעה. אביעד מור, מנכ"ל סינרג'י, ציין אז כי בכוונת החברה להקים ב–2021–2022 פרויקטים בהספק מצטבר של 240 מגה־ואט, שבהם תחזיק 25 שנה יחד עם שותפותיה.
מקורות אחראית ל–3%–4% מצריכת החשמל בישראל, כך שהיא צרכן האנרגיה הגדול במדינה. החברה מנועה משימוש בייצור החשמל במערכות הסולאריות שיוקמו לצרכיה שלה, בשל מגבלות רגולציה, ועל כן היא מחויבת להחכיר את השטחים הקרקעיים שבמתקניה ואת המאגרים שבבעלותה לזוכה במכרז לתקופה של 25 שנה.
הפעלה ישירה של המתקנים הסולאריים על ידי מקורות היתה מקטינה את צריכת החשמל של החברה, וכך היתה מאפשרת להקטין את בסיס העלויות שלה ולתרום להפחתת תעריף המים. עלות רכישת החשמל של מקורות הסתכמה ב–732 מיליון שקל ב–2019 וב–735 מיליון שקל ב–2020.
מקורות פועלת להקטנת תשומת האנרגיה שלה באמצעות ביצוע מיזמי חיסכון באנרגיה, כינון הסדרים תפעוליים עם חברת החשמל, חידוש ציוד שאיבה לא יעיל, אופטימיזציה של מערכות המים, אספקת חשמל עצמית מניצול של עודפי לחץ מים, רכישות חשמל מיצרני חשמל פרטיים במחיר מופחת ושימוש באנרגיה פוטו־וולטאית.
 
דה מרקר | יורם גביזון | 24.5.21

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy