פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 25.07.2021
"המחיר של אי הפקת גז: 230 מיליארד שקל"
04/06/2021 14:27

משרד האנרגיה תומך פומבית בקידום אנרגיה ירוקה אך מהטיוטה המלאה של עבודת הצוות לבחינת המדיניות בנושא הגז, שהגיעה לידי כלכליסט", עולה כי המשרד ממליץ לעודד חיפוש מאגרי גז טבעי נוספים כבר בעשור הקרוב, לפני שתפוספס ההזדמנות בשוק הגז העולמי

 שמונה שנים לאחר שהגז הטבעי החל לזרום לישראל ממאגר תמר, פועל כעת משרד האנרגיה לעודד חיפושי מאגרי גז טבעי נוספים בעשור הקרוב, זאת כדי למקסם את פוטנציאל הפקת הגז לפני ש"חלון ההזדמנויות" נסגר והגז יישאר לא מנוצל. לפי הצוות לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז, אם ישראל לא תפעל כך, היא עלולה לאבד עד 230 מיליארד שקל הכנסות ישירות מהגז – מתמלוגים, ממס הכנסה וכן ממיסוי רווחי היתר ("מס ששינסקי"). זאת בהנחה שתהיה כמות גז אדירה של כאלף BCM (מיליארד מטר מעוקב) שלא תנוצל. ההמלצה מצטרפת לחשיפת "כלכליסט" שלשום שלפיה הצוות, שבראשו עומד מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי, גם ממליץ על הגדלת מכסת הגז הטבעי המיועדת ליצוא, על חשבון צמצום כמות הגז הטבעי שיש לשמור למשק המקומי. 

מהטיוטה המלאה של עבודת הצוות, שהגיעה לידי "כלכליסט", עולה כי הגדלת מכסת היצוא היא רק חלק מתוך מהלך נרחב שמטרתו מציאת קידוחי גז נוספים, בהיקף של 500–1,000 BCM, כדי שניתן יהיה להפיק מהם גז ולייצא אותו למדינות נוספות ולא רק לירדן ולמצרים כפי שמתבצע כיום. על פי התחזית, צריכת הגז הטבעי בישראל מ־2021 ועד 2045 תסתכם בפחות מ־500 BCM.
לפי טיוטת המסקנות (שעדיין ממתינה להערות שאר משרדי הממשלה וחברי הצוות), מקסום פוטנציאל הפקת הגז הוא טובתם של אזרחי מדינת ישראל, ולכן יש להמשיך ולעודד את חיפושי המשאב בין השאר באמצעות חקיקת המס, ובפרט תיקון חוק מיסוי משאבי טבע באופן שיאפשר קיזוז הוצאות הקידוח מהכנסות ממאגר מפיק. המשרד להגנת הסביבה כבר הודיע שהוא מתנגד נחרצות לעמדה הזו.
הנחת העבודה של הוועדה והצוותים שבחנו את מדיניות הממשלה החל מ־2011 היתה כי תגליות הגז הטבעי במאגרים תמר ולוויתן הביאו למצב שבו היצע הגז הטבעי בישראל גבוה ביחס לתחזית הביקוש ועל כן יש רצון וחשיבות לייצא חלק גדול מהגז הטבעי, הן כדי למצות את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בשדות אלה והן כדי לעודד השקעות בחיפוש אחרי שדות גז טבעי נוספים. עם זאת, בעוד שבעבר נקודת המוצא היתה כי הגז עתיד להימכר ויש צורך לדון רק בשאלת עיתוי המכירה, כעת קובע הצוות כי "במועד כתיבת דו"ח זה ברור כי התמונה שונה" המגמה העולמית המשמעותית ביותר למשקי אנרגיה בעולם היא המעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים והפחתת פליטות גזי חממה. לאור זאת, הנחה סבירה היא כי ישנו חלון הזדמנויות מצומצם למכירת הגז הטבעי, וכי גז טבעי שלא יימכר ליצוא בעשורים הקרובים כלל לא יופק, זאת בשל השאיפה של ממשל