פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 29.05.2024
רציו פטרוליום קיבלה זכויות ממרוקו לחקור את בלוק דאח'לה
27/09/2021 14:13

שותפות רציו פטרוליום הודיעה כי ביום 24.9.2021 חתמה רציו גיברלטר על הסכם מחקר עם המשרד הלאומי המרוקאי למכרות ולהידרוקרבונים, המקנה לה זכות בלעדית ללימוד ומחקר של בלוק Atlantique Dakhla ,הממוקם במרוקו לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי ושטחו מתחיל מקו החוף וכולל את אזור המים הרדודים והעמוקים עד לעומקי מים של כ- 3,000 מטר ("הבלוק").

 שטחו הכולל של הבלוק הוא מעל 129,000קמ"ר ובתקופת הסכם המחקר רציו גיברלטר תחזיק במלוא הזכויות בו (100%.(  יובהר כי כניסתו של ההסכם לתוקף כפופה לאישור שר האנרגיה והמכרות המרוקאי וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותפות.

 
לפרטים על הבלוק, הסכם המחקר, תנאיו, תוכנית העבודה בבלוק והאפשרות להתקשר בהסכם חיפוש והפקה בהתאם לממצאי הלימוד והמחקר, ראו נספח א' לדוח המצ"ב.
 
אתר הבורסה לניירות ערך
 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy