פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 01.12.2021
משרד האנרגיה הציג מסמך מדיניות תכנונית לאגירת אנרגיה, במטרה לקדם תמ"א שתאפשר הקמת מתקני אגירה בישראל
11/11/2021 22:00

משרד האנרגיה הציג היום (שלישי, 2.11) למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מסמך מדיניות לאגירה אנרגיה בישראל. המסמך שהוכן על ידי חברת "גיאופרוספקט" עבור אגף בכיר לתכנון פיסי במשרד האנרגיה, בשיתוף מינהל התכנון, הוא בגדר בשורה של ממש למשק האנרגיה.

 המסמך, מציג לראשונה מדיניות בנושא מתקני אגירת אנרגיה שיאפשרו ייעול השימוש ברשת החשמל, אספקת חשמל בשעות בהן אין ייצור סולארי, תהווה תחליף לתוספת ייצור אנרגיה בשעות שיא הביקוש, ותייצב את התדר ברשת שתקלוט בעתיד חשמל ממגוון רחב של יצרנים מבוזרים של אנרגיה מתחדשת.

בהתאם להמלצות של מסמך המדיניות, החליטה המועצה הארצית לקדם תוכנית מתאר ארצית ייעודית (תמ"א 10/ ד/ 14) לצורך הסדרת הליכי התכנון להקמת מתקני אגירת חשמל.
מסמך המדיניות כולל מידע מקיף, החל מסקירה בינ"ל של התפתחות האגירה בעולם, טכנולוגיות אגירה, היבטים תכנוניים, סביבתיים ובטיחותיים, וכלה בעקרונות למיקומים מועדפים להקמת מתקני אגירה.
לפי המסמך, יש יתרון למתקני אגירה שייבנו בשילוב ייצור אנרגיה מתחדשת, בסמוך למתקני רשת החשמל, כאשר בהתאם להספק מתקן האגירה, יחובר המתקן לרשת מתח גבוה או רשת מתח עליון. בנוגע למיקום של המתקנים, לפי ההמלצות של מסמך המדיניות, תינתן עדיפות למיקום מתקני אגירה בשטחים המיועדים לפיתוח, בסמוך לרשת החשמל במקום בו תוכל לקלוט את האנרגיה של מתקן האגירה. באשר להשפעות הסביבתיות הנובעות כתוצאה מפעילותו של מתקן אגירה, מסמך המדיניות קבע כי מרבית ההשפעות אינן משמעותיות, למעט בנוגע לסכנת התלקחות ולחומרים מסוכנים, אשר יחייבו קביעת מרחקי הפרדה בהתאם לגודל המתקן ולמיקומו. 
 
משרד האנרגיה | 2.11.21

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy