פרסם אצלנו
צור קשר
יום שלישי 09.08.2022
הפניקס יוצאת לקרב בלימה נגד ניסיון ההשתלטות של דלק ישראל על שופרסל
15/04/2022 12:31

חברת הביטוח שמחזיקה ב-9% משופרסל שיגרה הערב מכתב חריף לדירקטוריון שופרסל שבו היא דורשת לדחות את הצעת דלק ישראל למיזוג עם שופרסל. לטענתה, קיים "חשש" שההצעה נתפרה במיוחד כדי לעקוף את אישור בעלי המניות ולדירקטוריון אין מנדט לדון בה: "חצי מהחברים צפויים להתמנות במאי"

 הנסיונות להשתלט על שופרסל, מעוררים התנגדות נחרצת. חברת הפניקס, המחזיקה בכ-9% בשופרסל, פנתה הערב לדירקטוריון שופרסל, בדרישה לדחות את הצעת דלק ישראל לעסקת מיזוג, בטענה שלא תטיב עם בעלי המניות. הפניקס, אף רומזת כי לדירקטוריון שופרסל ולהנהלת החברה אין מנדט לדון בהצעה וכי ההצעה וניסוחה מעלים חשש כי נתפרה על ידי גורמים בעלי אינטרס.

 
״החברה התמודדה ומתמודדת בשלב זה עם אתגרים ניהוליים, כאשר הנהלת החברה הינה הנהלה זמנית. מנכ"ל החברה טרם נכנס לתפקידו וכמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה צפויים להתמנות רק בחודש מאי הקרוב״.
במכתב ששלחה, חשפה הפניקס את דאגתה מהנעשה בשופרסל: ״בחודשים האחרונים ההתנהלות בחברה מעוררת בנו דאגה רבה וחומרת הדברים מתחדדת עתה״.
בהפניקס טוענים כי קבלת ההצעה בנסיבות אלה ועל פי תוצאות החברה היום איננה עסקה שתיטיב עם החברה ועם בעלי מניותיה. ״אישור ההצעה בנסיבות הקיימות בחברה משמעו, חד וחלק, פגיעה בטובתה של החברה ובבעלי מניותיה. העת הזו מחייבת – ביתר שאת – קיום מוקפד, זהיר ואחראי של חובות נושאי המשרה בחברה. קיומם של חובות אלה אינו מתיישב, בשום אופן, עם אישור עסקה מהותית, כפי שמובאת בהצעה״.
במכתבה רומזת הפניקס כי קיים חשש שמאחורי המהלך עומדים אינטרסים זרים: ״אישור ההצעה מעלה תהיות וחששות כבדים, שמא מדובר בשיקולים זרים אשר מנווטים את העסקה. מדובר בהצעה אשר על פני הדברים מובאת אל השולחן בחופזה. תנאיה, ובראשם הקצאה לדלק ישראל בשיעור של לכל היותר כ-19.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, נחזים ככאלה שנתפרו כך, על מנת שניתן יהיה, לכאורה, לאשר את העסקה במסגרת דירקטוריון החברה בלבד – אותה הנהלה זמנית – ללא צורך באישור אסיפת בעלי המניות. חובותיכם כחברי דירקטוריון ייבחנו תחת נסיבות אלה״.
בדברים אלו, רומזת הפניקס כי קיים חשש שחברי הדירקטוריון ובראשם היו״ר, יבחנו בחיוב את העסקה כיוון שהיא מבטיחה את המשך כהונתם, שמוטלת כרגע בספק. הפניקס דורשת משופרסל להציג עמדתה זו, במלואה וכלשונה, במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה ובכל דיון שיעסוק בהצעה וכן לפרסם את מכתבה, כדיווח למשקיעים.
״לעמדתנו, בעת הזו יש להשהות את בחינת ההצעה ואין לקבל. וזאת לכל הפחות עד שהשדרה הניהולית בה תתייצב; עד שהנהלת החברה הקבועה תוכל לבחון חלופות עסקיות ראויות, אשר יתבצעו על פי שווי נכון של החברה ובשים לב לליבת האסטרטגיה של החברה״.
את מכתבה חתמה הפניקס בכך שלא תאפשר לפגוע בחברה:  ״אנו לא נוכל להשלים עם פגיעה בחברה ובבעלי מניותיה ומודיעים בבירור, כי נעמוד על הטבת כל נזק שיגרם כתוצאה מכך״.
כזכור, דלק ישראל הציעה לשופרסל עסקה בה תעביר לה את מלוא האחזקות החברה, בתמורה ל-12% בשופרסל, עם אופציה להגדיל בשנה הקרובה את האחזקות ל-20%. ההצעה כללה צ׳ופר ליו"ר דירקטוריון שופרסל ודמני ול-3 דירקטורים, שמינוים צפוי לעלות להצבעה מחודשת בחודש הבא, ולפיו, לא ישונה הרכב הדירקטוריון החדש ורק יתווספו אליו שלושה דירקטורים מטעמה של דלק ישראל.  
 
מעבר לפן הענייני של הרצון למצות את פוטנציאל השווי של שופרסל ולא למכור אותה בהצעה שמבוססת על מצבה הנוכחי, יש להתנגדותה של הפניקס, גם היבט נוסף, הנוגע לכך שהיא מחזיקה ב-15% ביינות ביתן המתחרה של שופרסל, ומתוקף כך, אין לה עניין בהתעצמותה של שופרסל.
 
כלכליסט | נורית קדוש | 6.4.22

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy