פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 29.06.2022
רציו: עלייה של 25% במכירת גז טבעי ברבעון השלישי
29/05/2022 08:00

השותפות המחזיקה ב-15% ממאגר לווייתן, דיווחה כי הכנסותיה ברבעון השלישי טיפסו ב-34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של 56% בהכנסות החברה

שותפות רציו, המחזיקה ב-15% ממאגר הגז הטבעי לווייתן, מדווחת על הכנסות שיא ברבעון השלישי של שנת 2021. ההכנסות והרווח התפעולי ברבעון זה עמדו על כ-81 מיליון דולר וכ-50 מיליון דולר בהתאמה, גידול של 34% בהכנסות ו-43% ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות לתשעת החודשים הראשונים של 2021 ממכירת גז טבעי וקונדנסט הסתכמו ב-226 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד אז הסתכמו ב-145 מיליון דולר – עלייה של 56%. העלייה נובעת בעיקר מהגידול בכמויות הגז הטבעי שנמכרו ממאגר לווייתן במהלך תקופת הדו"ח שהסתכמו ב-8.3 BCM (אמת המידה המקובלת למדידת כמויות הגז - נפח - במיליארדי מטרים מעוקבים, ע"ר). לעומת כ-5.33 BCM בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות בגין תמלוגים למדינה הסתכמו בתקופת הדו"ח ב-37.8 מיליון דולר.
הרווח הנקי של רציו לרבעון, בנטרול ההפרשה החשבונאית למסים נדחים, עומד על 32 מיליון דולר לעומת 25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-30%. גם בהתחשב בהפרשה למסים נדחים, סיימה רציו את הרבעון עם רווח נקי של כ-8 מיליון שקל. 
יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו מסר: "מאגר לווייתן מוכיח את עצמו כנכס אסטרטגי למדינה בעת תקופה עולמית סוערת במגזר האנרגיה ומאפשר יציבות במחיר הגז הטבעי, תוך אספקה אמינה ורציפה של גז טבעי ללקוחותינו במשק המקומי. בנוסף, אנו ממשיכים לזהות ביקושים חזקים המגיעים מלקוחותינו בירדן ובמצרים, ועובדים ביחד עם שותפי לווייתן על בחירת חלופה מתאימה לקידום שלב 1ב' שתאפשר הגדלה משמעותית של הפקה מהמאגר. מעבר לכך, הייצוא המוגבר גם תומך בקיומן של תועלות גיאופוליטיות ומחזק את מעמדה של מדינת ישראל".
 
כלכליסט | ענת רואה | 21.11.21

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy