פרסם אצלנו
צור קשר
יום שלישי 09.08.2022
איתקה תבצע רכישה עצמית של אג"ח ב-62 מיליון דולר
01/08/2022 18:00

החברה הבת של קבוצת דלק מנצלת את רווחיה הגבוהים כדי לצמצם חוב ועלויות מימון בדרך להנפקה; איתקה תרכוש עד 10% מיתרת האג"ח שלה איתקה, החברה הבת של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, הודיעה כי בכוונתה לבצע רכישות עצמיות של עד 10% מיתרת האג"ח שלה, בהיקף של עד 62 מיליון דולר.

 איתקה, שנרכשה על ידי דלק ב-2017, עוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז באזור הים הצפוני, מחזיקה בזכויות בנכסי נפט המצויים בו בשטח המים הטריטוריאליים של בריטניה, ומשמשת כמפעילה (Operator) במרבית מהנכסים בבעלותה. בכוונתה של דלק להנפיק את החברה למסחר בלונדון במהלך 2022. 

בדומה לחברות נוספות המפיקות ומוכרות נפט וגז, איתקה ודלק נהנו מהעליות במחירי הנפט והגז שהחלו בעקבות ההתאוששות ממשבר הקורונה והתפרצו בעוצמה רבה יותר בעקבות המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, ואיתקה נהנתה בחודשים האחרונים מהכנסות ורווחים רבים.
 במקביל, העלייה בשיעורי האינפלציה והריביות במהלך החודשים האחרונים הובילה לעלייה בתשואות אגרות החוב שהנפיקה החברה (ירידה של 9% במחיר האג"ח מתחילת השנה). שילוב זה היווה הזדמנות עבור איתקה לנצל את יתרות המזומנים שנוצרו לה על מנת לרכוש חלק מהחוב שלה במחיר נמוך, ובכך לצמצם את יתרת החוב ואת עלויות המימון שלה לקראת ההנפקה הצפויה במהלך המחצית השנייה של השנה.
ביולי 2021 השלימה איתקה תהליך מימון מחדש, שבמסגרתו גייסה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 625 מיליון דולר, לצד גיוס מסגרת אשראי מבוססת עתודות נפט וגז (RBL -  Reserve Based Lending Facility) בהיקף של 1.25 מיליארד דולר שפירעונה ב-2026. סדרת האג"ח שגויסה תיפרע גם היא בשנת 2026 והריבית השנתית נקבעה ל-9% ומשולמת מידי חצי שנה. סדרה זו החליפה סדרת אג"ח קודמת שגויסה בשנת 2019 בסף של 500 מיליון דולר ונפרעה באותו המהלך באופן סופי. בנוסף איתקה פרעה באותו המהלך הלוואת בעלים שהעמידה לרשותה דלק בהיקף של 250 מיליון דולר.
הכנסותיה של איתקה ממכירת נפט וגז ברבעון הראשון של שנת 2022 זינקו ב-116% והגיעו ל-745 מיליון דולר, לעומת 345 מיליון דולר ברבעון המקביל, ולעומת 1.47 מיליארד דולר בכל שנת 2021. לצד זאת, החברה נהנתה גם מרווח מרכישה במחיר הזדמנותי של 601 מיליון דולר כתוצאה מרכישת חברת מרובני היפנית שפועלת בתחום האנרגיה בים הצפוני ולה הפסדי מס צבורים של כ-1.6 מיליארד דולר.
הרווח הנקי שמיוחס לבעלי המניות של איתקה הגיע ברבעון הראשון של השנה ל-785 מיליון דולר, בהשוואה ל-43 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל ו-400 מיליון דולר בסה"כ בשנת 2021.
פעילותה של איתקה הניבה לקבוצת דלק כרבע מסך הרווח הנקי שלה ברבעון הראשון של שנת 2022, 615 מיליון שקל מתוך כ-2.5 מיליארד שקל. ברבעון המקביל הגיע חלקה של איתקה למחצית מסה"כ הרווח של דלק, אך היקפו היה רק 141 מיליון שקל (מתוך 279 מיליון). בכל שנת 2021 הניבה פעילותה של איתקה 58% מהרווח הנקי של קבוצת דלק, כשחלקה בו הגיע ל-836 מיליון שקל.
ההון שיוחס לבעלי מניותיה של איתקה בסופו של הרבעון הראשון של השנה הגיע ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 991 מיליון דולר ברבעון המקביל.
נכון לסוף מרץ 2022 החזיקה איתקה ביתרת מזומנים ושווי מזומנים של כ-200 מיליון שקל  (72 מיליון דולר). התחייבויותיה בגין אגרות החוב והלוואות מבנקים היו בהיקף של 756 מיליון דולר.
לקראת ההנפקה ועל מנת להרחיב את פעילותה השלימה איתקה בחודש שעבר את רכישתה של חברת סיקר פוינט המחזיקה בנכסי נפט וגז בים הצפוני, בתמורה ל-1.1 מיליארד דולר ותמורה עתידית נוספת בהיקף של עד 360 מיליון דולר בהתקיים תנאים שונים. באותה העת  השלימה גם את רכישתה של חברת סאמיט שפועלת אף היא בים הצפוני ובבעלותה נכסי גז ונפט באזור, בתמורה ל-148 מיליון דולר. זאת, לאחר שב-2019 רכשה איתקה את נכסי הנפט של ענקית האנרגיה שברון באזור הים הצפוני בתמורה ל-1.7 מיליארד דולר. 
בשבוע שעבר קיבלה קבוצת דלק, שנסחרת כיום לפי שווי של 8.6 מיליארד שקל, רוח גבית לכוונתה להנפיק את איתקה, כשחברת הדירוג מדרוג, מקבוצת מודי'ס העולמית, העלתה דירוג לשתי סדרות אג"ח שונות שלה.
 
כלכליסט | אמיר פרגר | 20.7.22

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy