פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 01.06.2023
השותפות בלווייתן מצאו קונה לקונדנסנט: בית הזיקוק של פז
07/02/2023 14:15

השותפות במאגר חתמו על הסכם למכירת תוצר הלוואי של הגז הטבעי המיוצר במאגר. במקום למסור אותו ללא תמורה לבז"ן כפי שהיה עד היום, הוא יימכר לבית הזיקוק של פז בסכום של 200-350 מיליון דולר. משך ההסכם יעמוד על כארבע שנים.

 בית הזיקוק פז והשותפות במאגר לוויתן חתמו על הסכם למכירת הקונדנסנט המיוצר במאגר (תוצר לוואי של הפקת גז טבעי המאפשר הפקת דלקים שונים כגון בנזין, סולר ודלק סילוני). במקום למסור את הקונדנסנט לבז"ן ללא תמורה כפי שהיה עד היום, הוא יימכר לפז.

 על פי תנאי ההסכם, שיכנס לתוקפו עם השלמת בניית התשתית הצפויה ברבעון הרביעי של 2023,  מחיר חבית קונדנסנט תהיה מוצמדת למחיר חבית נפט מסוג ברנט בניכוי מרווח מסוים, כפי שנהוג בעולם. משך ההסכם הוא 4 שנים (מיום סיום בניית התשתית) והיקפו ינוע בין 200 ל-350 מיליון דולר. להערכת פז, ההסכם החדש יוביל לשיפור ברווחיות החברה בגובה של 14-24 מיליון דולר בשנה.
 
כלכליסט | עדיאל איתן מוסטקי | 16.1.23

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy