פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 21.06.2024
פריים אנרג'י מוכרת 50% מפרויקט תלמים
03/04/2023 18:31

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג’י הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ועוסקת בייזום, פיתוח, הקמה הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מדווחת היום על חתימת מזכר הבנות עם צד ג’, לפיו פי.וי. פלאנט 2019, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, תמכור 50% מזכויותיה בפרויקט תלמים, שווי הפרויקט שנקבע במסגרת העסקה הינו 75 מיליון שקל.

 כאמור פרויקט תלמים הינו פרויקט פוטו וולטאי בהיקף של 14 מגה-וואט AC (כ-22.5 מגה וואט DC), .פריים אנרג’י תמשיך לתפעל את הפרויקט בתמורה לדמי ניהול שייקבעו בהסכם בין הצדדים. בנוסף, תשלים את הקמת הפרויקט על חשבונה עד לחיבורו המלא לרשת החשמל.

הקמת הפרויקט מומנה ממקורותיה של פריים אנרג’י, ללא מימון בנקאי או אחר, והצדדים צפויים לממן את הפרויקט בחוב בכיר לאחר השלמת העסקה. במסגרת מזכר ההבנות סוכמו מנגנוני התאמה לשווי הפרויקט בהתאם למועד השלמת הפרויקט וחיבורו לרשת ולהיקף ייצור החשמל במשך 3 שנות הפעלה מלאה. בנוסף, סוכם כי לחברה תינתן אופציה לרכישת החזקות הרוכשת לאחר 3 שנות הפעלה מלאה של הפרויקט, בתנאים שנקבעו במזכר ההבנות.
 
מצורף לינק לדוחות המלאים:
https://maya.tase.co.il/reports/details/1510483

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy