פרסם אצלנו
צור קשר
יום שלישי 18.06.2019
סולר לא תקני התגלה בתחנת הדלק: "דלק" בית חנן
25/01/2011 15:34

דגימת סולר תחבורה אשר נלקחה על ידי המבדקה הכימית בבית העמק מתחנת הדלק: "דלק" בית חנן, התגלתה כלא תקנית וניתנה הוראה להפסיק את מכירת הסולר במקום.
דגימת סולר תחבורה אשר נלקחה על ידי המבדקה הכימית בבית העמק מתחנת הדלק: "דלק" בית חנן, התגלתה כלא תקנית וניתנה הוראה להפסיק את מכירת הסולר במקום.

דגימת הסולר שניטלה אינה תואמת לדרישות התקן בדרישות: צפיפות, נקודת הבזקה ונקודת רתיחה התחלתית נמוכה. בעקבות התוצאות הונחתה התחנה להפסיק את המכירה באופן מיידי, לרוקן את המלאי הקיים ולהחליפו במלאי תקין. התחנה תורשה לשוב לעבודה סדירה רק לאחר שהמלאי החדש ייבדק ויוכח כי הוא אכן עומד בתקן.

אגף הפיקוח והבטיחות של מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות ומעבדות מאושרות על ידי הממונה על התקינה דוגמים דגימות דלק בתחנות הדלק ברחבי הארץ באופן קבוע. כל תחנה נדגמת מספר פעמים בשנה וכאשר נמצא מוצר דלק שאינו עומד בתקן, התחנה מחויבת להפסיק את מכירת הדלק הפגום ולהחליפו במוצר תקני ובטיחותי.

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy