פרסם אצלנו
צור קשר
יום שלישי 03.10.2023
מערכות פוטו-וולטאיות מחוברות-רשת למגזר הביתי והמסחרי
13/05/2011 20:24

בין ההמלצות: הסדרת תקינה מחייבת בנושא ה-pv ,חיוב שימוש בתשומות מקומיות בכל התקנה,הקמת שרת מרכזי שיבדוק ויפקח על כל המערכות.

מערכות פוטו-וולטאיות מחוברות-רשת למגזר הביתי והמסחרי

סיכום והמלצות דיון
פורום האנרגיה של מוסד שמואל נאמן
הטכניון
מיום 14.2.2011
נערך ע"י:
פרופ' גרשון גרוסמן
טל גולדרט

אפריל 2011
המלצות:

תקינה ורגולציה:
נכון להיום אין בישראל תקינה מחייבת בנושא PV. מכון התקנים פועל לתיקון המצב, תוך אימוץ של תקנים זרים במקום שניתן, כדי לזרז את התהליך. יש הטוענים כי מערכת PV המכניסה חשמל לרשת הלאומית חייבת להיות איכותית ומותאמת לרשת הכללית, ומכאן ההצדקה לדרוש ואף לכפות עמידה בתקן. לעומתם יש אומרים כי אין להתפשר על איכות החשמל המיוצר, אך מאידך אין לכפות עמידה בתקנים על מערכות PV עצמן. כמו בתחומים אחרים - אין ספק שתקינה היא הכרחית, על מנת לבדל מערכות איכותיות שתקבלנה תו תקן ממערכות נחותות ללא תו תקן, כדי שהלקוח ידע מה הוא קונה.

דרישה לתוכן ותשומות מקומיות: מערכות PV מחוברות-רשת זוכות לסבסוד משמעותי מכספי משלם המסים. במדינה כמו ישראל, בה אין תעשיית PV מקומית, הסבסוד מגיע לידי היבואנים ודרכם ליצרני המערכות, בעיקר בסין. מומלץ לדרוש ואף לחייב תוכן ותשומות מקומיות בכל התקנה. דעות משתתפי הפורום חלוקות באשר לאחוז מעלות המערכות שיש לקבוע. לשם השוואה - קנדה מחייבת 60% תוכן מקומי.

תכנון: על מנת להבטיח את ההכנסה המתוכננת ממערכת כלשהי, קטנה או גדולה, יש לתכנן בכלי סימולציה, לבצע בדיקת קבלה, להתקין מדי קרינה וטמפרטורה, ולהשתמש במערכת הניטור למעקב יומי, שבועי או אחר.

הכשרת מתקינים: אין היום בישראל דרישה להכשרת מתקינים. במערכת PV יש מרכיבים מגוונים - קונסטרוקציה, חשמל, ועוד. היתר הבניה הניתן לקונסטרוקציה חתום על ידי מהנדס, התכנית החשמלית של הפרויקט – תאושר על ידי חשמלאי, אבל הביצוע של המערכת עצמה, בשטח, לא מפוקח על ידי אף אחד. מומלץ לחייב הכשרת מתקינים ומתכננים ולפתוח קורסים.
בנק או מוסד פיננסי אחר המממן התקנת מערכת PV ינהג בתבונה אם ידרוש שהמערכת תותקן ע"י מתקין מוסמך.


מידע טכני: חלק גדול מן החברות המתקינות נמנעות במכוון מגילוי פרטי ההתקנה: אין נתוני ממיר, נתוני זרימה, מידע אודות מספר הפאנלים, וכל זאת כדי להסתיר מידע לגבי התפוקה. חברת החשמל בודקת את החשמל שיוצא מהממיר, אבל מה שקורה בפועל במערכת אינו ידוע. ספק הממירים בארץ אינו מפרסם את המידע, משום שהפניה אליו אינה מגיעה מגוף רשמי. התוצאה היא התקנות לא מקצועיות לחלוטין.
מומלץ להקים שרת מרכזי, שכל חברה מתקינה תחוייב לשלוח את נתוניה אליו. מידע כזה יועיל מאוד למחקר האקדמי, ויאפשר גם מיון ודירוג של חברות – מי יותר ומי פחות טוב. ניתן להתנות את קבלת הרישיון בהעברת נתונים אלו.

מיחזור: יש לתת את הדעת על מחזור החיים השלם של הפאנלים. מה עושים עם עשרות אלפי פאנלים לאחר השימוש? בפאנלים הללו יש מרכיבי קדמיום וחומרים מזיקים נוספים, שחייבים למצוא להם פתרון, מיחזור או אחר, בתום חייהם.

הקצאת קרקע: על הגגות הפרטיים יש פחות מ- 10 מ"ר לאדם - זה שטח שאינו מספק. חייבים לנצל גגות אחרים – חניונים, רפתות ועוד - ללא הגבלת מכסות. יש להתיר גם שימוש בשטחים מופרים, ובשטחי מדבר הנחשבים לקרקע חקלאית אך אין סיכוי שישמשו לחקלאות עקב המחסור במים. כמו כן מומלץ להתיר מערכות סולריות על חממות בישראל. כאשר מתקינים קטע מכוסה ליד קטע חשוף – זה מאפשר עדיין שימוש חקלאי לחממה.

מכסות למערכות הזוכות לתעריף המיוחד
חלק ממשתתפי הפורום הביעו דעה נגד מכסות ל-PV בתעריף מועדף על בתים פרטיים. זה מייצר חברות שמעסיקות אנשים וכשהמכסה תיגמר נישאר עם אבטלה ומירמור. צריך לאמוד את הערך האמיתי, אשר בתוכו משוקללת התועלת למשק. לתעריף מסוג זה יש יציבות והוא צריך להתעדכן כל הזמן, ואז לא יהיה צורך במכסות.


מדיניות עקבית: ה"זיגזגים" הורגים את הענף. צריך למצוא את התעריף המתאים, ולייצב את המערכת, להימנע מזעזועים כל הזמן, משום שזהו הגורם לבעיות בהמשכיות עבודת היזמים. הרגולציה בארץ היא מהחמורות שיש בעולם. בתאילנד , למשל, יש רשות מרכזית אחת, איתה מסכמים את כל הפרטים ויוצאים לדרך. בישראל אתה מקבל רישיון מותנה, אינך יכול להיות בטוח שתצליח להגיע לכדי מימושו, והתוצאה היא שמגישים פי שלושה הצעות מהמכסה הקיימת, כאשר לא ברור כמה מתוך זה באמת יצא לפועל - אולי מחצית מהמכסה.
פעולות מומלצות להסרת החסמים כוללות: הסברה ציבורית, פישוט וקיצור תהליך קבלת ההיתרים, הקצאת מכסה ארוכת טווח לפרויקטים חדשים, תעריף גבוה לטווח קצר ומחויבות לדרישות תכנון.

רשימת משתתפי הפורום:

אוחיון משה -חברת חשמל לישראל
ד"ר אילון אופירה -מוסד שמואל נאמן
אלעזרי עמי -מילניום אלקטריק בע"מ
פרופ' אפלבוים יוסף -אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ארביב אברהם -אגף מחקר ופיתוח , משרד התשתיות הלאומיות
גולדרט טל -מוסד שמואל נאמן
פרופ' גרוסמן גרשון – יו"ר מוסד שמואל נאמן והפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון
גרין מייק Arava Power Company-
ד"ר ולד שלמה -משרד התשתיות הלאומיות
ד"ר יחיא איברהים -מרכז מו"פ אזורי - המשולש
כפרי עמיצור Unirom Solar-
נזר רון -אינטרדן בע"מ
ד"ר סידרר יונה -מכון בלאושטיין, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' פיימן דוד -מכון בלאושטיין, אוניברסיטת בן גוריון
רומנו איציק -הטכניון, אגף בינוי ותחזוקה
שילה דן -PV Experts Israel

לפורום


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy