אודות הוועידה תכנית הוועידה הרשמה תצוגה מרצים ועידות קודמות English
יום ב' 19 בנובמבר 2018
09.00-08.00 התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
11.00-09.00 מליאת פתיחה

יו"ר דיוני המליאה: ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי והמרכז הבינתחומי הרצליה

משק האנרגיה הבינלאומי, האזורי והישראלי

• המגמות העולמיות והשפעתן על מקורות האנרגיה ומחירי האנרגיה
• שיתופי פעולה אזוריים בנושאי תשתיות האנרגיה מים ותחבורה
• אבטחת אספקת האנרגיה והגנת תשתיות

הרצאת פתיחה:
ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י, יעוץ כלכלי-אסטרטגי והמרכז הבינתחומי הרצליה

הרצאה מרכזית:
ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה

Colonel Romualdas Petkevičius, Director of NATO Energy Security Centre of Excellence, Vilnius, Lithuania

טקס איש/אשת השנה במשק האנרגיה
11.30-11.00 הפסקת קפה
13.00-11.30

הזדמנויות עסקיות לפיתוח מקורות נפט וגז טבעי

• תכניות הפיתוח של השדות תמר, לוויתן וכריש-תנין – מתי יגיע הגז?
• האם יפותח שדה הגז הפלשתינאי Gaza Marine ?
• גז טבעי ליצוא ושיתוף פעולה אזורי: האם ייוצא גז טבעי לשוק המצרי ולמתקני ההנזלה במצריים? האם ייוצא גז טבעי לאירופה?

מר ביני זומר, סגן נשיא לעניינים אזוריים, נובל אנרג'י

מר יוסי אבו , מנכ"ל דלק חיפושי נפט

מר יגאל לנדאו , מנכ"ל רציו חיפושי נפט

מר רון אדם, שליח לענייני אנרגיה, משרד החוץ

Mr. Mathios Rigas, CEO, Energean Oil & Gas

Mr. Matteo Restelli, Head of Gas Pipeline Development, Edison & IGI Poseidon

Dr. Charles Ellinas, CEO E-C Natural Hydrocarbons Company

גב' האלה אבו קאלה, דוקטורנטית, אונ' חיפה

14.15-13.00 ארוחת צהריים
15.15-14.15

מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה

• מימון השקעות בחיפושי נפט וגז ובתשתיות אנרגיה, האם יבואו משקיעים זרים?
• באיזה מחירים יגוייס הון לפיתוח משק האנרגיה?
• הערכות שווי של מאגרי גז, תחנות כוח ותשתיות אנרגיה. מה אומרים האנליסטים על מחירי המניות של חברות אנרגיה?
• היבטים משפטיים במימון פרויקטים

יו"ר: מר שמעון סרוסי, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי

מר שי לוי, מנכ"ל רציו מימון

מר ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום

גב' אלה פריד, אנליסטית בכירה, בנק לאומי

מר יונתן שוחט, אנליסט אנרגיה, לידר שוקי הון

16.00-15.15

פיתוח תשתיות ומקורות אנרגיה מול מאבקים מקומיים וסביבתיים

• איך מפתחים מקורות אנרגיה ושומרים על איכות הסביבה?
• קיום עסקים תוך עמידה בתנאי רגולציה משתנה ומחאה מקומית וסביבתית

יו"ר: ד"ר מיכאל מירו, עיתונאי וחוקר חברה וסביבה

גב' מאיה יעקבס, מנכ”לית “צלול” עמותה לאיכות סביבה

ד"ר רויטל גולדשמיד, מייסדת ומנהלת, מרכז מחקר סביבתי חיפה

מר נדב פרי, סמנכ”ל רגולציה וקשרי חוץ, דלק קידוחים

מר ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

מר דרור בוימל, מנהל תחום תכנון, אגף שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע

17.30-16.00

מחירי החשמל, הנפט והגז הטבעי

• כיצד נקבעים מחירי החשמל, הנפט והגז הטבעי?
• תמורות ומגמות במחירים הבינלאומיים ותחזיות והערכות למחירים בישראל

יו"ר: עו"ד מיכל פרנקו קדמי, מומחית בתחום האנרגיה

ד"ר תניב רופא, סמנכ"ל כלכלה ופיננסים, רשות החשמל

Dr. Charles Ellinas, CEO E-C Natural Hydrocarbons Company

מר אמיר פוסטר, ראש אגף אסטרטגיה ומחקר, איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל

17.30 סיום היום הראשון
יום ג' 20 בנובמבר 2018
09.00-08.00 התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
10.00-09.00 מליאת פתיחה

יו"ר דיוני המליאה: ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי והמרכז הבינתחומי הרצליה

אתגרים בפיתוח משק האנרגיה הבינלאומי והישראלי

• מדיניות האנרגיה של סין ומרכזיותה במשק האנרגיה העולמי
• מדיניות האנרגיה של ישראל
• אבטחת אספקת האנרגיה והגנת תשתיות

מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

מר ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

ד"ר רונן דגון, יו"ר קבוצת קומפאס

11.30-10.00

פיתוח משק החשמל: מהחלטה ליישום

• האם תיושם הרפורמה במשק החשמל? מתי ובאיזה מחיר יופרטו תחנות הכח?
• עתיד יצרני חשמל פרטיים, מנהל המערכת ופיתוח משק החשמל – מה יהיה מודל הסחר בחשמל?
• כמה חברות ייצור חשמל צריך בישראל והאם צריך להגביל את גודלן?
• מה צריכים הרגולטורים לעשות לכניסת שחקנים חדשים למשק החשמל בתחומי הייצור והאספקה?
• מה יביא להפחתת תעריפי החשמל?
• האם משקי הבית יוכלו לרכוש חשמל ישירות מספקים ?

ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל

מר עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל – ראיון 1X1 עם ד"ר עמית מור

מר גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC

מר חן הרצוג, כלכלן ראשי ושותף, BDO Consulting

------------------------------------------------------------------

ד"ר נורית גל, סמנכ״לית חשמל ורגולציה, רשות החשמל

עו"ד ענת קליין, שותפה וראש מחלקת אנרגיה ותשתיות, GKH

מר איתן מאיר, מנכ"ל דליה אנרגיות

מר אלי אסולין, מנכ"ל דוראד

12.00-11.30 הפסקת קפה
13.30-12.00

פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי

• מה מעכב את פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי ופיתוח מערכת החלוקה ושיווק הגז?
• פיתוח תעשיות המשך לגז טבעי – היבטים טכנולוגיים והנדסיים
• האם יוקמו תעשיות חדשות לשימוש בגז טבעי כחומר גלם? תעשיית הדשנים, דלקים ופטרוכימיה ?

מר אלכסנדר (סשה) וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה

מר איתן פדן, יו"ר נתג"ז

מר גבי ביטון, יו”ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים

מר עודד גולן, מנכל דור אלון טכנולוגיות גז

גב' ג'ינה כהן, מרצה ויועצת לגז טבעי

14.30-13.30 ארוחת צהריים
16.00-14.30

אנרגיה חכמה ואנרגיה מתחדשת – שינוי כללי המשחק במשק החשמל בארץ ובעולם

• אנרגיה חכמה בישראל ואגירת חשמל
• ביזור מקורות ואמצעי ייצור : PROCUMER – הצרכן כיצרן אנרגיה
• חידושים טכנולוגיים והגנה מפני מתקפות סייבר
• הזדמנויות עסקיות בתחום שימור האנרגיה – התייעלות וחסכון
• טכנולוגיית בלוקצ'יין במשק האנרגיה

יו"ר: מר אלעד שביב, מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה

מר זהר לביא, יועץ סטטוטורי ואיכות סביבה

מר יצחק בלמס, משנה למנכ”ל חברת החשמל

מר איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

Mr. Zheng Fan, General Manager for Europe, XCHarge, Hamburg

17.30-16.00 מליאה

משק הדלק – הזדמנויות השקעה ופיתוח

• משק הדלק – רכב חשמלי והזדמנויות השקעה ופיתוח
• הזדמנויות עסקיות בתחומי התשתית ואחסון הדלק
• בתי הזיקוק, קצא"א וחברות תשתית הדלק בעידן הרכב החשמלי

הערכות המשק למעבר לתחבורה אלטרנטיבית – רכב חשמלי ורכב מונע גז טבעי

• הערכות המשק לאמצעי תחבורה אלטרנטיבית – תחליפי דלקים, רכב חשמלי ורכב אוטונומי
• הנעת תחבורה כבדה בגז טבעי ובחשמל
• אוטובוסים ורכבות חשמליות

יו"ר: מר ישראל יניב, יו"ר דור אלון

מר ארז חלפון, יו"ר קבוצת החברות קצא"א ויו"ר דוראד

מר ישר בן מרדכי, מנכ"ל קבוצת בז"ן

מהנדס אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה, משרד התחבורה

מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק, משרד האנרגיה

מר רן דנאי, מנכ"ל יוניון מוטורס יבואנית טויוטה ולקסוס

מר תמיר רז, יו"ר פורום הגז הטבעי לתחבורה בישראל

17.30 נעילת הוועידה

   פרטים למתן חסות לועידה לחץ כאן

 * התוכנית מתעדכנת באופן שוטף באתרי הוועידה         * התכנית נתונה לשינויים         * הדוברים הזרים ירצו באנגלית (יהיה תרגום סימולטני)
                                         
                                 
                                   
                                               
מטה הוועידה: תכלית כנסים: 09-7687450, העמק 44/12, כפר סבא 4421126
For more information: Tachllit Conventions, +972-9-7687450
אתרי הוועידה: www.tachllit.co.il | www.energianews.com/energyconvention
Agenda printתוכנית להדפסה