אודות הוועידה תכנית הוועידה הרשמה תצוגה מרצים ועידות קודמות English
יום ב' 4 בדצמבר 2017
09.00-08.00 התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
11.00-09.00 מליאת פתיחה:

משק האנרגיה הבינלאומי, האזורי והישראלי – אסטרטגיה, כלכלה גיאופוליטיקה וביטחון

 • המגמות העולמיות והשפעתן על מקורות האנרגיה ומחירי האנרגיה
 • ישראל ומשק האנרגיה הבינלאומי
 • פיתוח מקורות הגז בישראל
 • מדיניות הממשלה בתחום האנרגיה: הגז הטבעי, חשמל ואנרגיות מתחדשות?
טקס איש/אשת השנה במשק האנרגיה
11.30-11.00 הפסקת קפה
12.15-11.30 הזדמנויות עסקיות לפיתוח מקורות נפט וגז טבעי
 

פיתוח שדות הגז וחידוש תנופת החיפושים?

 • עתיד חיפושי הנפט והגז –האם חברות בינלאומיות ומקומיות ימשיכו לחפש נפט וגז בישראל?
 • מהן תכניות הפיתוח של השדות תמר, לוויתן וכריש-תנין?
 • האם קיים ויופק נפט באופן מסחרי משמעותי בים וביבשה?

גז טבעי ליצוא ושיתוף פעולה אזורי

 • כיצד ייוצא גז לירדן ומי יעניק ערבות פיננסית לחברת החשמל הירדנית?
 • האם ומתי ייוצא גז טבעי לטורקיה
 • האם יש עוד סיכוי לייצא גז טבעי לשוק המצרי ולמתקני ההנזלה במצריים?
 • האם ייוצא גז טבעי לאירופה?
13.15-12.15 מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה
 
 • משק האנרגיה – מימון השקעות בחיפושי נפט וגז ובתשתיות ותוכניות פיתוח, מה יהיה חלקם של המשקיעים הזרים ושל הבנקים ושוק ההון המקומי?
 • איזו השקעה נדרשת לחיפושי נפט וגז ולפיתוח תשתיות של משק האנרגיה בישראל?
 • האם יבואו משקיעים, בנקים ומוסדות מימון זרים?
 • האם והיכן נדרשת מעורבות ממשלתית במימון פיתוח משק האנרגיה?
 • באיזה מחירים יגוייס ההון לפיתוח משק האנרגיה?
 • מה אומרים האנליסטים על מחירי הנפט והגז?
 • מה הם חושבים על מחירי המניות של חברות אנרגיה מובילות?
14.30-13.15 ארוחת צהריים
16.00-14.30 מחירי החשמל והגז הטבעי
 
 • תמורות ומגמות במחירים הבינלאומיים
 • תחזיות והערכות למחירים בישראל
17.00-16.00 משק הדלק – הזדמנויות השקעה ופיתוח
 
 • האם חברות דלק הן עסק רווחי בישראל?
 • מהו פוטנציאל ההשבחה של בתי הזיקוק?
 • אתגרים והזדמנויות עסקיות במגזר אחסון והולכת הנפט הגולמי והתזקיקים
17.00 סיום היום הראשון
יום ג' 5 בדצמבר 2017
09.00-08.00 התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
11.15-09.00 מליאת פתיחה:

אתגרי פיתוח ופיקוח על מונופולים במשק האנרגיה

פיתוח משק החשמל

 • תחזיות ביקוש והיצע לחשמל וגז טבעי והענקת רישיונות לייצור חשמל פרטי
 • חח"י, יח"פים, מתקני קוגנרציה, מנהל המערכת– כיצד יראה משק החשמל העתידי? כיצד תראה התחרות בייצור חשמל?
 • גז פחם ואנרגיות מתחדשות – מהן השלכות סגירתן הצפויה של יחידות פחמיות על התחרות בייצור החשמל?
 • הרפורמה במשק החשמל בישראל – האם תצא לפועל? כיצד תשפיע על רווחיות חח"י והיחפים?
 • היטלי מערכת תעריפים על ייצור חשמל פרטי: האם גבוהים מידי?
 • הגבלים עסקיים בייצור חשמל: כמה חברות תהינה בישראל?
 • תחזיות מחירים לחשמל וגז טבעי – תעריפי ייצור, הולכה וחלוקה
 • השקעות נדרשות בתשתית ההולכה והחלוקה
11.45-11.15 הפסקת קפה
13.15-11.45 פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי ופיתוח מערכת החלוקה: מחקלאות לפטרוכימיה
 • מצגות חברות החלוקה: תכנון מול ביצוע
 • מתי יגיע הגז לאזורי התעשייה, לירושלים ולקריית שמונה? מתי יחוברו המפעלים?
 • מהם החסמים בפיתוח התשתיות?
 • מה צריך לעשות לזירוז הקמת התשתיות
 • הקמת מאגרי אחסון ימיים ויבשתיים
 • הזדמנויות עסקיות בתחומי התשתית
14.30-13.15 ארוחת צהריים
16.45-14.30 מושבים מקבילים

אנרגיה מתחדשת ואנרגיה חכמה

הערכות המשק לאמצעי תחבורה אלטרנטיבית – רכב חשמלי ואוטונומי

 • רכב חשמלי ורכב אוטונומי – כיצד יופעלו?
 • מה יהיה מודל הרכישה והשימוש בכלי הרכב?
 • רכב חשמלי ורכב היברידי – האם יוכלו להתחרות במנועי הבערה הפנימים ללא תמריצים פיסקאליים?
 • מה יהיה סל הדלקים העתידי לתחבורה וכיצד תראה תחנת הדלק?
 • האם ניתן להסב מחצית מכלי הרכב בישראל להנעה בטכנולוגיות גז טבעי?
 • CNG ו- LNG לתחבורה הכבדה ולכלי רכב פרטיים

הנעת תחבורה כבדה בגז טבעי ובחשמל

17.00 נעילת הוועידה
בין הדוברים בוועידה:
ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה

Dr. Charles Ellinas, CEO E-C Natural Hydrocarbons Company
Prof. Gürkan Kumbaroğlu, President, Turkish Association for Energy Economics; Professor of Industrial Engineering & Chairman of Energy Policy Research Center, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey
Dr. Steve Moore, Energean Oil & Gas, Greece*
Dr. Stelios Himonas, General Director Ministry of Energy, Cyprus
Mr. Peter Fischer, Deputy Director General for Energy & Climate Policy and Export Control, Federal Foreign Office, Berlin, Germany

מר ישראל יניב, יו"ר דור אלון
מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק חיפושי נפט
מר ביני זומר, מנהל נובל אנרג'י ישראל
ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי
מר יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו
מר אלעד שביב, מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה
מר רוני אדם, שליח לענייני אנרגיה, משרד החוץ
מר גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC
מר דרור בוימל, רכז תכנון תשתיות וים, החברה להגנת הטבע
מר איתי רפאלי טביבזדה, מנכ"ל רציו פטרוליום
מר שמעון סרוסי, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי
מר יאיר רובינשטין, מנכ"ל TMNG
מר חן הרצוג, כלכלן ראשי ושותף, BDO Consulting Group
מר איתן מאיר, מנכ"ל דליה אנרגיות כח
עו"ד רנל יופה, שותפה, ראש קבוצת האנרגיה, מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', עורכי דין
עו"ד יונתן פינקלסטון, מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', עורכי דין

   פרטים למתן חסות לועידה לחץ כאן

 * התוכנית מתעדכנת באופן שוטף באתרי הוועידה       * התכנית נתונה לשינויים
במקביל לוועידה יתקיים כנס חברת החשמל ומכללת נתניה בנושא: שתוף הפעולה בין האקדמיה לעולם התשתיות
הכנס יתקיים ביום שלישי, 5 בדצמבר בין השעות 14:00 – 17:00
אורחי הוועידה מוזמנים
                                         
                                                  
                                   
                                                              
מטה הוועידה: תכלית כנסים: 09-7687450, העמק 44/12, כפר סבא 4421126
For more information: Tachllit Conventions, +972-9-7687450
אתרי הוועידה: www.tachllit.co.il | www.energianews.com/energyconvention
Agenda printתוכנית להדפסה