אודות הוועידה תכנית הוועידה הרשמה שיתופי פעולה מרצים ועידות קודמות English
יום ב' 22 בנובמבר 2021
09.00-08.00 התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
17.30-09.00

דיוני מליאה ומושבים

משק האנרגיה הבינלאומי, האזורי והישראלי

 • מגפת הקורונה והשפעתה על משקי האנרגיה בישראל ובעולם
 • המגמות העולמיות, שינויי האקלים והמעבר לאנרגיה מתחדשת והשפעתם על מקורות האנרגיה
 • מעבר לכלכלה דלת פחמן
 • מה יהיו מחירי האנרגיה? תמורות ומגמות במחירים הבינלאומיים ותחזיות והערכות למחירים בישראל

שיתופי פעולה אזוריים בפיתוח משק האנרגיה

 • שיתופי פעולה עסקיים עם מדינות האזור ומדינות המפרץ בנושאי תשתיות אנרגיה, מים ותחבורה.
 • פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת והתפלת מים
 • חשיבות הקמת פורום הגז האזורי EMGF  ותרומתו הגיאופוליטית והכלכלית לפיתוח משאבי האנרגיה באזור

טקס איש/אשת השנה במשק האנרגיה

הזדמנויות עסקיות לפיתוח מקורות נפט וגז טבעי

 • תגליות נפט וגז באגן המזרחי של הים התיכון במים הכלכליים של לבנון, קפריסין, יוון, טורקיה ומצרים.
 • תכניות הפיתוח של שדות הגז: לוויתן, תמר כריש, תנין ואחרים.
 • גז טבעי ליצוא ושיתוף פעולה אזורי: יצוא גז טבעי לשוק המצרי ולמתקני ההנזלה במצריים.
 • האם יוקם בישראל מתקן FLNG  – מתקן הנזלת גז טבעי צף?
 • האם ייוצא גז טבעי לאירופה?
 • השלכות כניסת חברת שברון – האם תפתח את שוק הגז הטבעי המקומי והאזורי?

פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי

 • מה מעכב את פיתוח שוק הגז הטבעי המקומי ופיתוח מערכת החלוקה ושיווק הגז?
 • האם יוקמו תעשיות חדשות לשימוש בגז טבעי כחומר גלם? תעשיית הדשנים, דלקים ופטרוכימיה?
 • התחרות באספקת הגז וחוזי הגז של חח"י ושל היח"פים: האם המחירים ימשיכו לרדת?
14.15-13.00 ארוחת צהריים

מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה

 • מימון השקעות בחיפושי נפט וגז באנרגיה מתחדשת ובתשתיות אנרגיה, האם יבואו משקיעים זרים?
 • באיזה מחירים יגוייס הון לפיתוח משק האנרגיה?
 • הערכות שווי של מאגרי גז, תחנות כוח ותשתיות אנרגיה.
 • מה אומרים האנליסטים על מחירי המניות של חברות אנרגיה?
 • היבטים משפטיים ורגולטוריים במימון פרויקטים של חיפושי נפט וגז ופיתוח תשתיות אנרגיה

כלכלת המימן

 • האם ייוצר "מימן כחול" מגז טבעי בישראל באמצעות רפורמציית קיטור ושימוש ב- CCUS  – Carbon Capture, Utilization & Storage ?
 • האם ייוצר בישראל "מימן ירוק" תוך שימוש באלקטרוליזה מחשמל שייוצר מאנרגיה מתחדשת?
 • שימושים במימן – האם התחבורה הכבדה תוסב למנועים חשמליים שישתמשו במצברי תאי דלק שיונעו במימן?
 • האם התעשייה תוסב לשימוש במימן?
 • תשתית ההובלה ותדלוק המימן – האם תוקמנה תחנות תדלוק מימן?
17.30 סיום היום הראשון
יום ג' 23 בנובמבר 2021
09.00-08.00 התכנסות, הרשמה, ארוחת בוקר וביקור בתצוגה
17.30-09.00

דיוני מליאה ומושבים

מחקר ופיתוח במשק האנרגיה ואנרגיה חכמה – טכנולוגיות פורצות דרך

 • פיתוח טכנולוגיות חדשות בתחומי האנרגיה המתחדשת ואגירת האנרגיה
 • השקעות וטכנולוגיות חדשות בתחומי התחבורה החשמלית והאלטרנטיבית
 • ביזור מערכות ייצור האנרגיה וניהול רשת חכמה

פיתוח משק החשמל: מהחלטה ליישום

 • סל דלקים לייצור חשמל – גז טבעי ואנרגיות מתחדשות: מהו התמהיל הרצוי למשק?
 • חברת ניהול המערכת - כיצד יתנהל הסחר בחשמל?
 • עתיד יצרני חשמל פרטיים, מנהל המערכת והתוכניות לפיתוח משק החשמל
 • מה צריכים הרגולטורים לעשות כדי לעודד כניסת שחקנים חדשים למשק החשמל בתחומי החלוקה והאספקה?
 • האם משקי הבית יוכלו לרכוש חשמל ישירות מספקים?

אנרגיה מתחדשת וניהול מערכות אנרגיה – האם יעד של הקמת 12,000 מגהוואט בעשור הקרוב מעשי?

 • האם תעריפי החשמל הסולארי ימשיכו לרדת?
 • פיתוחים דואליים של אנרגיה מתחדשת: אגרו PV , מערכות PV  צפות, ניצול גגות כבישים וחניונים ...
 • NET ZERO : האם ניתן יהיה לאפס את פליטות הפחמן עד שנת 2050?
14.15-13.00 ארוחת צהריים

אגירת אנרגיה

 • מהו השילוב האופטימלי בין ייצור חשמל בגז טבעי, אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה?
 • אגירת חשמל בחוות מצברים – האם בסוף העשור מתקן אגירה קונבנציונלי יספק אגירה ל- 12 שעות?
 • אגירה שאובה – האם יוקמו מתקני אגירה שאובה נוספים בישראל?
 • אגירת חשמל בטכנולוגיות אחרות – דחיסת אויר, גלגלי תנופה ועוד
 • האם יוקמו מתקנים לאגירת דו תחמוצת הפחמן בישראל – CCS  – Carbon Capture & Storage ?

תחבורה חשמלית ומשק הדלק

 • חדירת רכב חשמלי – האם עד סוף העשור מחצית ממכירות כלי הרכב החדשים יהיו רכבים חשמליים?
 • האם יאסר יבוא רכבי מנוע בערה פנימי משפחתיים המונעים בבנזין או סולר?
 • האם כל צי האוטובוסים העירוניים יוסבו לחשמל?
 • האם גם תחבורה כבדה תונע בחשמל? אתגרי הקמת תשתית הטענת כלי הרכב והטענה מהירה בתחנות הדלק
 • הזדמנויות עסקיות בתחומי התשתית ואחסון הדלק
 • בתי הזיקוק, תש"ן וחברות הדלק  -  תכניות הפיתוח בעידן הרכב החשמלי
 • האם בז"ן צפוי להסגר עד 2040?
 • מה תהיה שיטת המיסוי על הרכב החשמלי – האם תמוסה הנסועה?
 • האם יוטל בישראל מס פחמן? על מי יוטל ומה יהיה שיעורו? וכיצד ישפיע על משק החשמל, התעשייה והתחבורה?
17.30 נעילת הוועידה

רשימת דוברים

Dr. Racheli Kreisberg, Innovation Attache, Embassy of the Kingdom of Netherlands in Israel
Mr. Jeff Ewing, Managing Director, Chevron Eastern Mediterranean
Mr. Jonathan Walters, Senior Energy & Environmental Specialist, Former Director of the Energy & Transportation Department, MENA, World Bank

ד"ר עמית מור מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי; מרצה בכיר, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר גדעון פרידמן, מ"מ המדען הראשי, משרד האנרגיה
מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
ד"ר נורית גל, מנכל"ית e-NRGY
מר יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו חיפושי נפט
גב' יעל רביע-צדוק, סגנית המנהל הכללי, ראש אגף כלכלה, משרד החוץ
מר ביני זומר, סגן נשיא לעניינים אזוריים, שברון מזרח ים תיכון
מר יוסי שזר, COO , רציו חיפושי נפט
מר ניר גלילי, מנכ"ל סונול
מר שמעון סרוסי, מנכ"ל משותף, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי
מר ישראל יניב, יו"ר דור אלון
מר חן הרצוג, כלכלן ראשי ושותף, BDO Consulting
מר אלעד שביב, מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה
מר זהר לביא, יועץ סטטוטורי ואיכות הסביבה
מר שי גרשון, מנכ"ל משותף, קבוצת קונטאל טכנולוגיות
מר אמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל
מר גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC
מר איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל
מר גבי ביטון,  יו”ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים
מר רן אלויה, מנכ"ל ג'ינרג'י
ד"ר ליאור גאלו, אגף מאקרו ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל
מר אלי כהן, מנכ"ל מקורות


   פרטים למתן חסות לועידה לחץ כאן

 * התוכנית מתעדכנת באופן שוטף באתרי הוועידה         * התכנית נתונה לשינויים         * הדוברים הזרים ירצו באנגלית (יהיה תרגום סימולטני)
                                       
                   
                      
                                               
                      
מטה הוועידה: תכלית כנסים: 09-7687450, העמק 44/12, כפר סבא 4421126
For more information: Tachllit Conventions, +972-9-7687450
אתר הוועידה: www.energianews.com/energyconvention
Agenda printתוכנית להדפסה