אודות הוועידה תכנית הוועידה תמונות שיתופי פעולה מרצים ועידות קודמות English

ועידות קודמות

בהמשך ניתן לראות את הוועידות הקודמות כולל מידע על:

  • סדר היום
  • דוברים
  • גלריית תמונות

ברצוננו להביע את תודתנו לכול מי שהגיע לוועידות.

Past Conventions

Below please find highlights from our Past Conventions including information on:

  • Agenda
  • Speakers
  • Photo Gallery

We would like to express our thanks to all our guests for attending the events.

www.energianews.com/energyconvention/2022

www.energianews.com/energyconvention/2021

www.energianews.com/energyconvention/2019

www.energianews.com/energyconvention/2018

www.energianews.com/energyconvention/2017

www.energianews.com/energyconvention/2016

www.energianews.com/energy2015

www.energianews.com/energy2014

www.energianews.com/energy2013

www.energianews.com/energy2012

www.energianews.com/energy2011

www.energianews.com/energy2010

Moments from 2014’s convention

                                                                           
                                                           
                                                           
                                                                                         
                                                       
                      
מטה הוועידה: תכלית כנסים: 09-7687450, העמק 44/12, כפר סבא 4421126
For more information: Tachllit Conventions, +972-9-7687450
אתרי הוועידה: www.tachllit.co.il | www.energianews.com/energyconvention
Agenda printתוכנית להדפסה